Mysterijní škola vědomého ženství

Mysterijní škola vědomého ženství

Ma Prem Anjali

Ma Ananta Devi

Mysterijní škola vědomého ženství

S ma prem anjali a ma ananta devi

Otevíráme pro vás NOVÝ ROČNÍK ŠKOLY

Prostor pro léčení našeho ženského principu skrze tantrickou životní moudrost

Prožitkové učení tantrické ženské moudrosti

Podělíme se s vámi o učení, které nám předala Mahasatva Ma Ananda Sarita, osvícená tantrická mistryně a mystička.
Díky němu jsme prožily transmisi ženství a získaly poselství pro nový svět

Naše životy se po absolvování této školy proměnily od základu.

Odešlo vše ,čím jsme nebyly. Mnoho nefunkčních vzorců a konceptů se rozpadlo a jasnost čisté esence našich duší začala rychle krystalizovat a my uviděly jasnou cestu kam směřovat. 

Rozhodly jsme se tedy s požehnáním Sarity  pokračovat ve stoupající vlně kolektivního probuzení vědomí na planetě Zemi a podpořit všechny ženy, které hledají cestu k sobě a touží se navrátit domů, do lásky.

“Nový svět bude založen na lásce a zrodí se skrze ženy. Milost božského ženství bude ku prospěchu všech bytostí, včetně Matky Země.”

TANTRICKÁ CESTA ŽENY TI MUŽE PŘINÉST RADOST, JISKŘIVÉ CHVĚNÍ KAŽDOU MINUTU TVÉHO ŽIVOTA

A HLUBOKÝ POCIT, ŽE REZONUJEŠ S PLYNUTÍM ŽIVOTA A S CELÝM VESMÍREM.

TVÁ JEDINEČNOST ZAPADNE NA SVÉ MÍSTO A ZAPOJÍŠ SE DO OBROVSKÉHO PROUDU TVOŘENÍ KRÁSY, HARMONIE, LÁSKY NA TÉTO ZEMI.

Každé setkání ponese silné téma

Co Ti přinese tato cesta?

Tantrická cesta ženy

„Čas strávený v obklopení žen nám umožňuje vrátit se domů k našim nejhlubším zdrojům. Dokážeme se vidět v zrcadle svých sester a vychovávat tak mnoho aspektů sebe samých, které mohly být doposud zanedbány.


Otevíráme nové a rozšířené sexuální vědomí, jak dosáhnout větší extáze, jak rozšířit naši vrozenou moudrou ženu, jak umožnit, aby se moc lásky projevila v našem životě více.“

– Ma Ananda Sarita

Tantrická cesta ŽENY je prožitkem přinášející celistvost a hluboké porozumnění ženskému principu.

Vede k ukotvení rovnováhy mezi přijímáním a dáváním.

Žena je v nejvnitřnější podstatě určena k tomu být přijímající, být dělohou, která zrozuje nové vize a tvoří láskyplné vyživující vztahy.

Aby žena mohla přijmout plně své ženství, stát ve své síle, zářit a rozkvést do krásy ….. potřebuje plně prožít sebe sama ve všech svých aspektech. Otevřít intimní hluboký vztah sama se sebou , vstoupit do prostoru srdce, vytvořit spojení se svým lůnem a začít naslouchat vnitřnímu hlasu intuice.

Tato cesta nám všem přinese možnost vklouznout do mystických vod zralého ženství a rozpustit iluzi o sobě. Dát prostor tělu, aby se nadechlo a hluboce uvolnilo. V tom nádechu mohu ucítit puls a napojení na Matku Zemi, která dýchá s celou Existencí . Koloběh života, ve kterém staré umírá, aby se nový život mohl zrodit.

Otevřeme se vyšší frekvenci lásky ve prospěch celé planety a lidstva. Z osobní roviny mnohdy zraněného a potlačeného ženství, kterým jsme jako ženy procházely mnoho životů , projdeme do vyšších vibrací kolektivního pole a ukotvíme své napojení do podpory tvořícího se celoplanetárního sestrství.

Každá žena se podvědomě touží potkat se svou vnitřní ženou…porozumět vnitřní alchymii emočního plynutí a v přijetí si užívat všech svých přirozených darů… krásy, něhy, síly, sexuality, tvořivosti, vášně, smyslnosti, jemnosti a divokosti.


Procítit hluboké spojení s přírodními cykly, rytmy a proměnami. Začít důvěřovat vniřnímu hlasu duše… intuici která nás ve stavu medidativní mysli propojuje s kosmickou silou Existence … vede a vyživuje celé naše bytí.

Co je tantra

“Tantra je životní styl, který propojuje sexualitu, lásku a spiritualitu. Tantra se zrodila před několika tisíci lety v Indii a nabízí metody meditace pro páry i jednotlivce, což vede ke stavům rozšířeného vědomí a posílení vztahů.
Tantra je umění, věda, duchovní cesta transformace s kořeny, které se vracejí k šamanským tradicím a původu jógy. Je to cesta expanze, která zahrnuje všechny aspekty života. Na rozdíl od některých jiných tradic Tantra přijímá sexuální energii a může ji použít jako cestu k vyššímu vědomí – ale to je jen jedna z mnoha aspektů.”

– Ma Ananda Sarita

Kosmické vědomí prostřednictvím smyslů

“Každý aspekt lidského bytí se může stát dveřmi k rozšířenému stavu vědomí. Cestu Tantra můžete začít odkudkoli, kde se právě nacházíte. Pokud máte vztek, můžete se naučit metodu objevování ohromného potenciálu duchovního probuzení obsaženého v této energii. Cítíte-li se sexuálně, stává se tato kvalita klíčem k otevření všech tajemství lidské energie. Každý senzorický zážitek nabízí s Tantrou dveře k vesmírnému vědomí.”

– Ma Ananda Sarita

Tantra, cesta lásky a svobody

Tantra je především cesta lásky a svobody.

Skutečné lásky očištěné od manipulací ega, kde uvnitř nás mužsko-ženský princip SHIVA-SHAKTI tančí tanec jednoty. Uvědomujeme si vědomého tvůrce v nás a v každém nádechu a výdechu a zažíváme stav extáze sjednocení těla, duše a Ducha.

Tantra dodává ženám odvahu oslavovat jejich schopnost odevzdání se, což jen rozšiřuje její schopnost milovat. Zahrnuje tak celý vesmír do všeobjímající lásky. Žena získává schopnost odevzdat své malé Já a překonat svý fyzické lůno – a stát se lůnem veškerého stvoření, Bohyní.

Tantra přijímá ženskou přirozenost a dokonce ji má v nejhlubší úctě. Prohlašuje, že žena je ve svém jádru skutečným lůnem všeho živého.

Učení, které nás čeká, jsme si odnesly od  Mahasatvaa Ma Ananda Sarita, osvícené tantrické mistryně a mystičky. Předala nám transmisi ženství, ale i poselství, že nový svět bude založen na lásce a zrodí se skrze ženy. Milost božského ženství bude pak ku prospěchu všech bytostí, včetně Matky Země.

Cestou tantry Tě povedou

Ma Prem Anjali

Na své cestě životem jsem pochopila, že být ženou je nádherný dar. Abych mohla tento dar přinést do svého života, bylo potřeba projít mnoha výzvami a začít naslouchat své ženské duši. Začala jsem studovat tantrickou jógu pro ženy – Mohendžodáro a začala cítit opravdovou podstatu a sílu ženství se schopností sebeléčení, kterou přirozeně nosíme ve svém těle. Vstoupila jsem do učení k tantrické mistryni Ma Ananda Sarita a studovala tantrické masáže na Bali. Dvouletý lektorský výcvik pro ženy ”Empowered Women” pod jejím vedením mě přivedl do samé podstaty a pochopení daru ženství, který přinášíme tomuto světu.

Ma Ananta Devi

Od mala v sobě prožívám silný dar intuice a vědomého doteku, který mi otevřel cestu k mému životnímu poslání – práci s tělem a duchovnímu léčením. Prošla jsem tříletou Darja Shiatsu School a pomocí přikládání rukou, čtením v energetických polích a regresní terapii jsem se naučila harmonizovat lidské tělo i duši. Porozumění sílé autenticky prožívaného ženství a sesterství mne přivedlo až k mé tantrické cestě. V posledních letech vstoupila do učení osvícené žákyně Osha, tantrické mistryně Ma Ananda Sarity.