Mysterijní škola vědomého ženství

Žena jako léčitelka

10.4 - 14.4.2023 v centru Buchov

Co Ti přinese tato cesta?

Probuzení ženské jasnozřivosti

Každá žena se rodí jasnozřivá. Aktivace potenciálu jasnozřivosti naší šesté čakry přináší zdroj psychických a léčivých darů každé ženy.

Společně se otevřeme schopnosti s kterou se každá žena rodí. Navrátíme se k místu naší vysoké intuice k místu našich duševních darů.toto místo je umístěno v úrovni čela uprostřed mezi obočím, ve středu hlavy. Je propojeno s očima, se šišinkou a podvěskem mozkovým. V tomto modulu budeme aktivovat toto místo a získáme zpět hlubokou důvěru ve vlastní intuici, moudrost a jasnozřivost. Jeli v našem životě tot místo v harmonii, získáváme tak soulad s naší duší, se svým duchovním směřováním a schopnost vidět do hloubky jednoty všech bytostí zároveň toto centrum posouvá zvládnutou sexualitu nižších center a všeho s tím spojeného. Právě zde může být sexuální síla využita pro spirituální schopnosti nebo duchovní cestu. Zde se rodí blaženost.

Když přiměješ světlo, aby se pohybovalo v kruhu, všechny energie nebe a země, světla a tmy, se vytříbí.
– Lao-c’

Harmonie v centru Buchov

Celý program probíhá uprostřed přírody, v malebném a energií naplněném prostředí osady Buchov

Termín: 10.4 – 14.4.2023