Mysterijní škola vědomého ženství

Kosmické vědomí ženy

11.9 - 15.9.2024 v centru Buchov

Co Ti přinese tato cesta?

Splynutí s vnitřním vědomím

Naše ženská cesta skrze lásku, oddanost a soucit, poháněná sexuální extází a emočním tokem a založená na důvěře v intuici, bude završena duchovním mistrovstvím, kdy všechny elementy splynou v jednotě.

Vstoupíme do pole, kde dualita a rozdíl mezi ženským a mužským mizí. Budeme objevovat stav za myslí a zažívat stav vnitřního pozorovatele v nás. V naprosté duvěře ve sjednocených energiích dělohy, srdce, intuice se otevřeme schopnostem chanelování. V jednoduchých technikách probudíme svoji jasnozřivost a v meditacích budeme otevírat naše další duchovní dary. Prozkoumáme tři vrstvy našeho vědomí a ponoříme se do jednoty těla, duše a ducha. V naprosté duvěře ve sjednocených energiích dělohy, srdce, intuice se otevřeme kosmickému vědomí.

Celý tento modul bude velkou oslavou posvátné ženské životní energie v nás. Bude oslavou návratu bohyně, jejíž znovuzrození je branou do světa láskyplných vztahu a míru na této planetě.

„Krása je věčností, pozorující samu sebe v zrcadle.
Ale Ty jsi tou věčností, i tím zrcadlem”
– Khalil Gibram

Harmonie v centru Buchov

Celý program probíhá uprostřed přírody, v malebném a energií naplněném prostředí osady Buchov

Termín: 11.9 – 15.9.2024