Kosmické vědomí ženy

7.-11. června 2023 v centru Buchov

Co Ti přinese tato cesta?

Splynutí s vnitřním vědomím

Naše ženská cesta skrze lásku, oddanost a soucit, poháněná sexuální extází a emočním tokem a založená na důvěře v intuici, bude završena duchovním mistrovstvím, kdy všechny elementy splynou v jednotě.
Vstoupíme do pole, kde dualita A ROZDÍL MEZI ŽENSKÝM A MUŽSKÝM MIZÍ. BUDEME OBJEVOVAT STAV ZA MYSLÍ A ZAŽÍVAT STAV VNITŘNÍHO POZOROVATELE V NÁS. V NAPROSTÉ DUVĚŘE VE SJEDNOCENÝCH ENERGIÍCH DĚLOHY, SRDCE, INTUICE SE OTEVŘEME SCHOPNOSTEM CHANELOVÁNÍ. V JEDNODUCHÝCH TECHNIKÁCH PROBUDÍME SVOJI JASNOZŘIVOST A V MEDITACÍCH BUDEME OTEVÍRAT NAŠE DALŠÍ DUCHOVNÍ DARY. PROZKOUMÁME TŘI VRSTVY NAŠEHO VĚDOMÍ A PONOŘÍME SE DO JEDNOTY TĚLA, DUŠE A DUCHA. V NAPROSTÉ DUVĚŘE VE SJEDNOCENÝCH ENERGIÍCH DĚLOHY, SRDCE, INTUICE SE OTEVŘEME KOSMICKÉMU VĚDOMÍ. CELÝ TENTO MODUL BUDE VELKOU OSLAVOU posvátné ŽENSKÉ ŽIVOTNÍ ENERGIE V NÁS. BUDE OSLAVOU NÁVRATU BOHYNĚ, JEJÍŽ ZNOVUZROZENÍ JE BRANOU DO SVĚTA LÁSKYPLNÝCH VZTAHU A MÍRU NA TÉTO PLANETĚ.

Oslava bohyně

Chanelování

Techniky léčivého doteku

Setkání s moudrostí předků

Meditace esence bohyně

Schopnost, se kterou se ženy mohou otevřít konečné pravdě, je zcela závislá na tom, jak moc jsme se naučily milovat a přijímat sebe ve všem, čím jsme.
– Ma Ananda Sarita

Harmonie v centru Buchov

Celý program probíhá uprostřed přírody, v malebném a energií naplněném prostředí osady Buchov

  • Termín: 7.-11.6. 2023
  • Cena kurzu: 8880 Kč

cena nezahrnuje ubytování a stravu 900 Kč/den