Mysterijní škola vědomého ženství

Posvátná sexualita

26.7 - 30.7.2023 v centru Buchov

Co Ti přinese tato cesta?

Prožívání sexuální energie

Prací na druhé čakře se otevíráme emočnímu plynutí. Budeme pracovat s oblastí podvřišku, kde se nachází sakrální centrum, ve kterém se otevíráme emoční plynulosti. Tato oblast je spojená se zrozením a smrtíd. V tomto modulu se naučíme přistupovat k těmto portálům s hlubokým přijetím, naučíme se plynout a otevřeme se proměnám a transformaci. Tato oblast je úzce spojena se zemskou silou, lůnem matky země. Budeme pracovat s elementem vody, který nám pomůže uvolnit naši toxickou emoční zátěž, abychom se mohli navrátit přes sílu lásky do čistých vod našeho emočního těla. Přenastavíme koncepty mysli, pocity provinění a hanby a vrátíme se ke své smyslnosti, vášni, plodivé extatické síle ženy k vlastnímu já. Tato práce bude velmi vyživující pro celý náš energetický systém.

5 klíčů k sexuálnímu probUzení žen

  1. Porozumění sexuálním reakcím v celém těle a mozku.Naučíš se prožívat svou přirozenou krásu
  2. Pochopení role emocí při sexuálním rozkvětu žen.Staneš se otevřenou – dávající i přijímající.
  3. Prozkoumání ženy jako portálu pro zrození i smrt, objevení pokladů v našem lůně, které nás spojují s kolem života.
  4. Objevování role fyzického spojení a intimity při probuzení orgasmického potenciálu ženy.
  5. Pochopení pozitivní a vnímavé povahy čakrové soustavy a toho, jak je u žen aktivována energie Kundaliní.

„Prostřednictvím této cesty odhalení našeho sexuálního potenciálu přeměníme emoční tekutost, tvůrčí hojnost a extázi na nový způsob života. Prožívání našeho života nás orgasmicky spojuje s vibrací existence, která neustále slaví vše, co je. Tato cesta vás inspiruje, abyste získali zpět svou Shakti sílu prostřednictvím zdravého, zmocněného a integrovaného sexuálního a emočního toku.”
– Ma Ananda Sarita

Harmonie v centru Buchov

Celý program probíhá uprostřed přírody, v malebném a energií naplněném prostředí osady Buchov

Termín: 26.7 – 30.7.2023